WERKELIJKHEID IN MINIATUUR
 
 
 
JT-Miniworld is een privé initiatief en is ontworpen en wordt gebouwd door Jan A. Theulings.
 
Speciale adviezen:
 
Graat, Loek                   Eindhoven
Theulings, Alex             Wickham Market - U.K.
 
Op 24 juni 2012 is helaas, na een kort ziekbed, Loek Graat overleden.
 
Speciale dank gaat uit naar Loek die tot het laatst speciale adviezen is blijven geven. Als eerbetoon is nu een gedeelte van de baan naar hem vernoemd.
 
Loek, ik zal je missen.
 
Jan
 
 
Verder hebben er tot 15 maart 2011 een 5-tal vrijwilligers meegewerkt aan de baan.

© 2008-2021 JT-Miniworld
Terug naar boven